Cementobetónové vonkajšie plochy

Výhody podlahy:

  • Rýchla aplikácia - betonáž a hladenie povrchu sú vykonané v jednom pracovnom zábere.
  • Vysoká kapacita pokládky, pri vhodných klimatických podmienkach cca. 1 000 m2 denne.
  • Vysoká mechanická odolnosť podlahy aj pre extrémne mechanické zaťaženie.
  • Odolnosť betónu triedy CBIII voči klimatickým vplyvom, mrazuvzdornosť a odolnosť na posypové materiály.
  • Protišmykové vyhotovenie tzv. metličkový efekt.

Oblasti použitia:

  • Vonkajšie komunikácie, cesty, chodníky.
  • Vonkajšie manipulačné plochy.
  • Parkovacie plochy.
  • Nakladacie rampy a zásobovacie dvory.
  • Autobusové zastávky.