Opravy podláh - injektáže podláh

Na betónových podlahách dochádza k rôznym defektom. Možné je aj zdvíhanie rohov a hrán, prípadne jednotlivých celkov plochy oddilatovanej dosky. Tento problém sa prejavuje dutými zvukmi pri prejazde a postupne dochádza k olamovaniu a prasklinám na betónovej doske.

Riešením je injektáž dutín medzi základovou doskou a zdvihnutými hranami a rohmi jestvujúcej drátkobetónovej dosky injektážnou hmotou. Potrebná doba na odstávku  predmetnej plochy je 3 dni.

Technologický postup opravy:

  • navŕtanie otvorov Ø12 mm v dvoch, resp. štyroch radoch podľa potreby v osovej vzdialenosti cca. 250 mm po oboch stranách rezanej škáry až po základovú dosku.
  • vloženie injektážnych pakrov do otvorov.
  • aplikácia injektážnej hmoty pomocou šnekového čerpadla pod tlakom cca 25 Barov.
  • zatlčenie pakrov do otvoru a začistenie povrchu otvoru špeciálnym rýchlotuhnúcim epoxidovým tmelom.