Betónové hladené podlahy

Výhody podlahy:

 • Rýchla aplikácia - betonáž a povrchová úprava sú vykonané v jednom pracovnom zábere.
 • Vysoká oteruvzdornosť a pevnosť povrchu podlahy aj pre extrémne mechanické zaťaženie.
 • Bezprašný a ľahko čistiteľný hladký povrch.
 • Protišmykové vyhotovenie pre šikmé rampy a exteriér, parkoviská, komunikácie tzv. metličkový betón aj vo variante bez vsypu ako cestný betón CB III.
 • Možnosť zhotovenia betónovej dosky s rozptýlenou oceľovou výstužou aj pre vysoké statické zaťaženie na základe výpočtu a návrhu skladby podlahy.

Oblasti použitia:

 • Výrobné haly a dielne bez nárokov na chemickú odolnosť podlahy.
 • Logistické centrá.
 • Sklady pre všetky odvetvia priemyslu vrátane potravinárskeho.
 • Garáže a parkovacie plochy.
 • Predajné a výstavné plochy
 • Plynotesné sklady ovocia s riadenou atmosférou.
 • Nakladacie rampy a zásobovacie dvory.