Opravy podláh - oprava dilatačných škár

Na betónových podlahách je osvedčeným technologickým postupom a receptúrou opravnej hmoty na báze epoxidových živíc a kremičitých pieskov.

Poškodenie, resp. olámanie hrán dilatačných a zmrašťovacích škár vplyvom prevádzky je bežným javom na drátkobetónových podlahách s narezanými škárami a po čase je nevyhnutné začať tieto lokálne opravovať.

Spôsoby opráv:

  • Obr. č. 1: oprava epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou obsahuje dve chemické operácie, je rýchlejšia a ekonomickejšia.
  • Obr. č. 2: oprava epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou a epoxidová liata podlaha RAL 7042. Táto oprava obsahuje tri chemické operácie, je časovo náročnejšia, vhodná pre podlahy s vyššou estetickou náročnosťou. Opravy je možné vykonať aj rýchlo tuhnúcimi epoxidmi počas víkendov a sviatkov, vrátane vyzretia pre plné zaťaženie, resp. len počas nočných zmien, na etapy.
  • Obr. č. 3: lokálna oprava trhlín epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou obsahuje dve chemické operácie.
  • Obr. č. 4: oprava dilatačných a zmrašťovacích škár pre vysoké mechanické zaťaženie 3-komponentnou polyuretánovou živicou modifikovanou cementom a plnivom.