Vypracovanie ponuky a bezplatné služby

Bezplatné vypracovanie ponuky (min. plocha 120 m2)

(text zadávajte bez diakritiky)

 

Objednávateľ ponuky :  
Kontaktná osoba :  
tel. :  
e-mail. :  
Miesto stavby :  
Plocha :  
Termín realizácie :  

Text :
 (požiadavky na budúcu podlahu)

 
 
     
   

    Bezplatné služby

  • obhliadky stavieb, zameranie jestvujúceho stavu pre prípravu ponuky a odborné konzultácie
  • meranie a vyhodnotenie kvality podkladu a návrh ďaľších opatrení (ak sa jedná o rekonštrukciu resp. sanáciu)
  • statický výpočet pre novú priemyselnú podlahu
  • pri návrhu novostavby, resp. len novej betónovej dosky a prípravy podkladných vrstiev ( štrkového lôžka, podkladných betónov) ponúkame zákazníkovi odborné konzultácie, ktoré sa v konečnom dôsledku vždy oplatia
  • zhodnotenie prevádzkových podmienok, požiadaviek kladených na novú podlahu a návrh jej optimálnej skladby
  • vypracovanie cenovej ponuky, zaslanie technických listov, certifikátov a vzoriek použitých materiálov