Pancierové podlahy

Výhody podlahy:

 • Rýchla aplikácia - betonáž a povrchová úprava sú vykonané v jednom pracovnom zábere.
 • Vysoká kapacita pokládky, pri vhodných klimatických podmienkach cca1 500 m2 denne.
 • Vysoká oteruvzdornosť a pevnosť povrchu podlahy aj pre extrémne mechanické zaťaženie.
 • Bezprašný a ľahko čistiteľný hladký povrch.
 • Možnosť farebného vyhotovenia povrchu farebnými vsypovými materiálmi.
 • Protišmykové vyhotovenie pre šikmé rampy a exteriér, parkoviská, komunikácie tzv. metličkový betón aj vo variante bez vsypu ako cestný betón CB III.
 • Možnosť zhotovenia betónovej dosky s rozptýlenou oceľovou výstužou aj pre vysoké statické zaťaženie na základe výpočtu a návrhu skladby podlahy.

Skladba podlahy:

 • Separačná PE fólia alebo hydroizolačná fólia voči zemnej vlhkosti a radónu, napr. geotextília + zvarovaná HDPE /PVC fólia v hrúbke 0,6 až 1,5 mm.
 • Obvodová dilatácia PE páskou 10 mm v styku novej betónovej podlahy so stenami, stĺpmi a ostatnými nadzemnými konštrukciami.
 • Dilatačné profily v závislosti na ploche a konštrukcii stavby.
 • Betónová zmes s rozptýlenou oceľovou výstužou. Hrúbka dosky, trieda betónu a množstvo výstuže je zadané statickým výpočtom.
 • Úprava povrchu (zušľachtený vsyp práškových zmesí s tvrdými agregátmi podľa namáhania povrchovej vrstvy) aplikované prírodnom alebo farebnom prevedení. Druh a množstvo vsypu je navrhnuté podľa nárokov na obrusovzdornosť povrchu novej podlahy.
 • Utesňujúci a vytvrdzujúci akrylátový nástrek.
 • Narezanie dilatačných škár.
 • Utesnenie dilatačných škár PE šnúrou a PU tmelom za 28 dní od ukončenia betonáže.

Oblasti použitia:

 • Výrobné haly a dielne bez nárokov na chemickú odolnosť podlahy.
 • Logistické centrá.
 • Sklady pre všetky odvetvia priemyslu vrátane potravinárskeho.
 • Garáže a parkovacie plochy.
 • Predajné a výstavné plochy
 • Plynotesné sklady ovocia s riadenou atmosférou.
 • Nakladacie rampy a zásobovacie dvory.