Novinky

Kamenný koberec

Výhody podlahy:
 • Vhodný na nové aj staré betónové povrchy.
 • Nový moderný vzhľad prírodného charakteru.
 • Vysoká mechanická odolnosť povrchu, výborná odolnosť pred vonkajšími klimatickými vplyvmi, dlhá životnosť.
 • Estetický, exkluzívny vzhľad, možnosť voľby farebnosti a zrnitosti.
 • Protišmykový, vode priepustný, bezšpárový a ľahko čistiteľný povrch.
Skladba podlahy:
 • Hrúbka nového kamenného koberca sa štandardne pohybuje v rozmedzí 10 -15 mm, pri jemnejších frakciách aj v tenšej hrúbke.
 • Kamenný koberec sa skladá zo špeciálnych epoxidových živíc a jemnozrnného štrku alebo piesku v zrnitosti 2-8 mm .
 • Možnosť rôznych farebných variantov podľa typov štrku a piesku.
Oblasti použitia:
 • Chodníky, átriá.
 • Balkóny, schodiská, terasy.
 • Príjazdové cesty, vjazdy do garáží.
 • Plochy okolo bazénov.

 

 

 

 


Epoxidové liate terazzo

Výhody podlahy:
 • Estetická, moderná, dekoratívna podlaha do interiérov.
 • Ľahká údržba a čistenie.
 • Mierne protišmykový povrch.
Skladba podlahy:
 • Otryskanie povrchu pôvodnej betónovej konštrukcie oceľovými guličkami resp. obrúsenie povrchu.
 • Penetračná stierka.
 • Liatie podlahy, rozprestretie zubovou stierkou a prevzdušnenie ihličkovým valcom a presypanie chipsami v troch farbách (biela, šedá, čierna).
 • Zapečatenie povrchu čírym lakom.
 • Nutná hydroizolácia voči zemnej vlhkosti, objemová vlhkosť podkladového betónu max. 4%.
Oblasti použitia:
 • Občianska výstavba, školy, nemocnice, administratívne budovy a pod.
 • Rodinné domy.
 • Predajné a výstavné plochy.

 

 


Opravy podláh - oprava dilatačných škár

Na betónových podlahách je osvedčeným technologickým postupom a receptúrou opravnej hmoty na báze epoxidových živíc a kremičitých pieskov.

Poškodenie, resp. olámanie hrán dilatačných a zmrašťovacích škár vplyvom prevádzky je bežným javom na drátkobetónových podlahách s narezanými škárami a po čase je nevyhnutné začať tieto lokálne opravovať.

Spôsoby opráv:
 • Obr. č. 1: oprava epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou obsahuje dve chemické operácie, je rýchlejšia a ekonomickejšia.
 • Obr. č. 2: oprava epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou a epoxidová liata podlaha RAL 7042. Táto oprava obsahuje tri chemické operácie, je časovo náročnejšia, vhodná pre podlahy s vyššou estetickou náročnosťou. Opravy je možné vykonať aj rýchlo tuhnúcimi epoxidmi počas víkendov a sviatkov, vrátane vyzretia pre plné zaťaženie, resp. len počas nočných zmien, na etapy.
 • Obr. č. 3: lokálna oprava trhlín epoxidovou maltou, zapečatenie epoxidovou transparentnou stierkou obsahuje dve chemické operácie.
 • Obr. č. 4: oprava dilatačných a zmrašťovacích škár pre vysoké mechanické zaťaženie 3-komponentnou polyuretánovou živicou modifikovanou cementom a plnivom.

 

 

 

Opravy podláh - injektáže podláh

Na betónových podlahách dochádza k rôznym defektom. Možné je aj zdvíhanie rohov a hrán, prípadne jednotlivých celkov plochy oddilatovanej dosky. Tento problém sa prejavuje dutými zvukmi pri prejazde a postupne dochádza k olamovaniu a prasklinám na betónovej doske.

Riešením je injektáž dutín medzi základovou doskou a zdvihnutými hranami a rohmi jestvujúcej drátkobetónovej dosky injektážnou hmotou. Potrebná doba na odstávku  predmetnej plochy je 3 dni.

Technologický postup opravy:
 • navŕtanie otvorov Ø12 mm v dvoch, resp. štyroch radoch podľa potreby v osovej vzdialenosti cca. 250 mm po oboch stranách rezanej škáry až po základovú dosku.
 • vloženie injektážnych pakrov do otvorov.
 • aplikácia injektážnej hmoty pomocou šnekového čerpadla pod tlakom cca 25 Barov.
 • zatlčenie pakrov do otvoru a začistenie povrchu otvoru špeciálnym rýchlotuhnúcim epoxidovým tmelom.