Kontakt

obchodný riaditeľ | Ing. Dalibor Körösi | +421 918 181 810 | obchod@odes.sk
výrobno technický riaditeľ | Ing. Martin Rychtárech | +421 907 738 461 | rychtarech@odes.sk
vedúci MTZ | Ing. Ľudovít Kiripolský | +421 915 849 547 | mtz@odes.sk
ekonomické oddelenie |   | 038 / 760 46 51 | kancelaria@odes.sk
konateľ | Milan Bobuš | +421 905 655 307 | odes@odes.sk
konateľ | Eduard Slávka | +421 905 647 977 | slavka@odes.sk