Cementobetónové vonkajšie plochy

Výhody podlahy:

 • Rýchla aplikácia - betonáž a hladenie povrchu sú vykonané v jednom pracovnom zábere.
 • Vysoká kapacita pokládky, pri vhodných klimatických podmienkach cca. 1 500 m2 denne.
 • Vysoká mechanická odolnosť podlahy aj pre extrémne mechanické zaťaženie.
 • Odolnosť voči klimatickým vplyvom, mrazuvzdornosť a odolnosť na posypové materiály.
 • Protišmykové vyhotovenie tzv. metličkový efekt.

Skladba podlahy:

 • Separačná PE fólia na oddelenie od pokladu.
 • Trieda betónu - CB III pre realizáciu exteriérových plôch.
 • Hrúbka dosky pre vysoko zaťažené podlahy 200 – 220 mm, pre menej zaťažované plochy 150-180 mm.
 • Úprava povrchu - zdrsnený, protišmykový povrch – tzv. metličkový.
 • Utesňujúci a vytvrdzujúci akrylátový nástrek.
 • Narezanie dilatačných škár.
 • Utesnenie dilatačných škár PE šnúrou a PU tmelom za 28 dní od ukončenia betonáže.

Oblasti použitia:

 • Vonkajšie komunikácie, cesty, chodníky.
 • Vonkajšie manipulačné plochy.
 • Parkovacie plochy.
 • Nakladacie rampy a zásobovacie dvory.
 • Autobusové zastávky.